GRATIS CONSULT
Klantverhaal

RTBF

Inzet van BePark's oplossing voor parkeerbeheer bij RTBF

3 tv zenders
6 radio kanalen
2000 werknemers
MEDIA

Wie is RTBF?

RTBF

De RTBF (Belgische Radio-Televisiemaatschappij van de Federatie Wallonië-Brussel) is een autonoom overheidsbedrijf met een cultureel karakter. Ze is actief op het gebied van televisie, radio, het web en sociale netwerken. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel in de wijk Schaerbeek.

De Franstalige radio en televisie ziet haar toekomst als een toekomst van "het uitdragen van haar waarden en publieke media-inhoud in een steeds meer digitale maatschappij".

De context

De RTBF heeft meer dan 2000 medewerkers die verschillende functies uitoefenen. Deze diversiteit aan profielen resulteert in duidelijke behoeften op het vlak van de aanwezigheid van medewerkers op de locatie. Sommige mensen bezoeken de werkplek elke dag, terwijl anderen slechts af en toe een bezoekje brengen. Ook de planning kan per werknemer verschillen: dag/nacht, korte duur/lange duur.

Als men hiermee rekening houdt, kan men zich voorstellen hoe moeilijk het voor de RTBF kan zijn om de aan het personeel ter beschikking gestelde parkeerplaatsen te beheren.

De complexiteit is des te meer aanwezig wanneer het bedrijf meerdere parkeerplaatsen moet beheren, wat het geval was voor RTBF. Het bedrijf had 2 parkeerplaatsen, een interne en een externe, wat neerkomt op 600 parkeerplekken gereserveerd voor het personeel. 

Het belangrijkste parkeerterrein van het bedrijf stond op het punt te worden verbouwd, een project dat enkele jaren zou duren en dat zou leiden tot het verlies van een groot aantal parkeerplekken waar de RTBF niet zonder kon.

 

Ambitie

De RTBF heeft besloten te werken aan de verbetering van haar parkeersituatie om haar verschillende ambities en doelstellingen op het gebied van parkeren en mobiliteit te realiseren.

Het bedrijf streeft ernaar om het parkeren te positioneren als een gedeelde hulpbron 

Zij wil een zo groot mogelijk aantal medewerkers de mogelijkheid bieden om te profiteren van deze kostbare hulpbron die de parkeerplaats is. 

Het bedrijf wil de behoeften van de gebruikers integreren 

Aangezien elke categorie werknemers verschillende parkeerbehoeften heeft, wil het bedrijf rekening houden met elk van deze behoeften om de juiste parkeertoegang te bieden voor elke bezetting. Een journalist die zijn materiaal ophaalt om te vertrekken voor het filmen heeft niet dezelfde parkeerbehoefte als een ondersteunende functie die op het terrein aanwezig is tijdens de kantooruren. 

Het bedrijf wil andere mobiliteitsmogelijkheden dan de auto bevorderen.

Zij wil haar medewerkers stimuleren om gebruik te maken van duurzamere transportmiddelen zoals de fiets of het openbaar vervoer. 

Het bedrijf streeft ernaar om nieuwe technologieën toe te passen 

Omdat ze zich ervan bewust is dat de wereld aan het digitaliseren is, wilde ze nieuwe technologieën gebruiken om het parkeerbeheer en de toegang tot het parkeerterrein in overeenstemming te brengen met de tijd.

 

De oplossing

Om de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen en het reserveringssysteem te beheren, is de BePark software en het toegangssysteem geïnstalleerd in de verschillende RTBF-parkeerplaatsen. 


Ook werden twee extra parkeerplaatsen ter beschikking gesteld om het verlies aan plekken op de hoofdparkeerplaats op te vangen en om extra parkeerplaatsen te voorzien.

De oplossing van BePark: 

Laat RTBF toe een dynamisch parkeerbeleid te voeren 

 • De parkeerplaatsen zijn nu verdeeld in verschillende zones, afhankelijk van het gebruik.
 • Het bedrijf evolueert naar een veralgemening van het reserveringssysteem

Maakt het mogelijk om een gezamenlijke aanpak te hanteren

 • Alle belanghebbenden worden betrokken bij het besluitvormingsproces (mobiliteitsmanager, facility manager, personeelszaken, vakbonden, etc.).
 • RTBF kondigde de komst van de BePark oplossing aan door deze aan haar medewerkers voor te leggen volgens een solide communicatieplan.

Past zich aan de situatie aan 

 • Mogelijkheid om meerdere parkeerplaatsen te beheren
 • Faciliteiten die compatibel zijn met multimodaliteit, beheer van verschillende vervoerswijzen (auto's, motorfietsen, fietsen, gedeelde auto's)
 • Gecentraliseerd beheer van de verschillende toegangen is mogelijk.
 • Personen die toegang hebben tot de parkeerplaats zullen toegang krijgen dankzij plaatherkenning maar ook via een applicatie of een in te typen code op een scherm.

Kan worden geïntegreerd 

 • Integratie met het Office 365-systeem dat door RTBF wordt gebruikt
 • Dezelfde gebruikerservaring voor alle parkeerterreinen: één toepassing, één toegangsmethode voor alle 4 de parkeerterreinen

 

Resultaten

De holistische aanpak die de flexibiliteit van de technologie en het toegangsbeheer combineert, was essentieel. De resultaten verkregen na de implementatie van de BePark oplossing stellen RTBF in staat om haar parkeer- en mobiliteitsdoelstellingen te realiseren.

 • 4 verschillende parkeerplaatsen worden beheerd met dezelfde oplossing, waardoor het bedrijf dezelfde gebruikerservaring kan garanderen voor elk personeelslid.
 • Het volledige personeel, d.w.z. 2000 medewerkers, is aangepast aan de geïnstalleerde oplossing dankzij een degelijk communicatieplan en een verbeterd toegangsbeheer.
 • Het door BePark geïmplementeerde toegangsbeheersysteem heeft het mogelijk gemaakt om de toegang tot de parkeerplaats door middel van het uitlezen van badges te elimineren; nu zijn de parkeerplaatsen uitgerust met een gestandaardiseerd toegangssysteem voor alle gebruikers.
 • RTBF is nu in staat om parkeergegevens te verzamelen, wat zorgt voor transparantie en informatie over gepland en daadwerkelijk parkeergebruik, misbruikgedrag, etc.
  RTBF is nu in staat om haar mobiliteitsbeleid te zien evolueren.
 • De implementatie van het instrument heeft een beter beheer van de terugkeer naar het werk na de bevalling mogelijk gemaakt, omdat minder mensen het openbaar vervoer nemen en de voorkeur geven aan de auto of de fiets. 

We integreerden in één tool alle behoeften van personeel, externen en huurders. Voor elke gebruiker is het beheer van de parkeerplaats eenvoudig en het gebruik van de telefoon verbetert het traject van de klant. De tool is flexibel: er zijn voldoende parameters om zich aan te passen aan een evoluerend parkeerbeleid en de rapportering maakt het mogelijk om de reële behoeften te analyseren.

Frédéric PairouxMobiliteitsmanager, RTBF

Bespaar uw tijd voor belangrijkere dingen dan parkeren

Parkeeruitdagingen kunnen moeilijk op te lossen zijn. Ze komen vaak met complexiteit en frustraties. In plaats van tijd en geld te verspillen, kunt u beter een parkeerexpert vertrouwen.

SPREEK MET EEN EXPERT
BePark Parking Solutions
BePark Parking Solutions